Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

Książki KOD KSIĄŻKI CENA BRUTTO
POLSKA
1 TOMASZ NODZYŃSKI - "STRAŻNICA ZACHODNIA" 1922 - 1939 E2146 38,00
2 JAROSŁAW SZAREK - 1920 PRAWDZIWY CUD NAD WISŁĄ H1714 16,00
3 LECH WYSZCZELSKI - CIECHANÓW 1920 (HISTORYCZNE BITWY) M9310 21,00
4 LECH WYSZCZELSKI - CIECHANÓW 1920 (ZWYCIĘSKIE BITWY POLAKÓW, TOM 59) G0306 38,00
5 MICHAŁ KLIMECKI - CZORTKÓW 1919 (ZWYCIĘSKIE BITWY POLAKÓW, TOM 27) A0368 10,00
6 MARIA BARBASIEWICZ - DOBRE MANIERY W PRZEDWOJENNEJ POLSCE 95096 34,00
7 MARIA BARBASIEWICZ - DOBRE MANIERY W PRZEDWOJENNEJ POLSCE 95096 24,00
8 SŁAWOMIR KOPER - DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE. TOM 1. ARYSTOKRACJA M7813 12,00
9 SŁAWOMIR KOPER - DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE. TOM 2. KINO TEATR KABARET M7814 12,00
10 JANUSZ JANK - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POCZTY POLSKIEJ W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU W LATACH.... H8137 14,00
11 KAROL DZIUDA - DZIEJE BEZPARTYJNEGO BLOKU WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM W ŁODZI W LATACH 1930 - 1935 F5816 27,00
12 IZAAK BABEL - DZIENNIK 1920 30229 15,00
13 IZAAK BABEL - DZIENNIK 1920 65633 20,00
14 LESZEK KANIA - GÓRA ŚW. ANNY - KĘDZIERZYN 1921 (HISTORYCZNE BITWY) M5304 26,00
15 ANDRZEJ SYNOWIEC - II RZECZPOSPOLITA W TWÓRCZOŚCI KS. JANA PIWOWARCZYKA H2879 27,00
16 JÓZEF ZBIGNIEW POLAK - IMPRESJE Z ZIEMI CUDU NAD WISŁĄ H0824 16,00
17 JERZY OSIECKI - KIELECKIM GOŚCIŃCEM STRZELCÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO H8021 29,00
18 ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - KONTRWYWIAD II RZECZYPOSPOLITEJ 69037 76,00
19 CZESŁAW BRZOZA - KRAKÓW MIĘDZY WOJNAMI. KALENDARIUM 28 X 1918 - 6 IX 1939 M8510 52,00
20 PRACA ZBIOROWA - MOCARSTWA WOBEC POWSTANIA 74457 29,00
21 MAREK JABŁONOWSKI, ELŻBIETA KOSSEWSKA - PIŁSUDSKI NA ŁAMACH I W OPINIACH PRASY POLSKIEJ F8681 23,00
22 STANISŁAW SALMONOWICZ, JANUSZ SZWAJA, STANISŁAW WALTOŚ - PITAVAL KRAKOWSKI 15939 12,00
23 ADAM JACEK OSTRÓWKA - POCIĄGI PANCERNE WOJSKA POLSKIEGO 1918 - 1939 F5885 34,00
24 JAN OLASZEK - PODZIEMNE DZIENNIKARSTWO M7287 28,00
25 ROMAN WAPIŃSKI - POLSKA I MAŁE OJCZYZNY POLAKÓW 96441 22,00
26 PRACA ZBIOROWA - POLSKA MIĘDZYWOJENNA F1762 22,00
27 JANUSZ TADEUSZ NOWAK - SZLAK BOJOWY LEGIONÓW POLSKICH H7476 10,00
28 IDA ŚWIERKOCKA - ŚLADAMI GWIAZD II RP. MIEJSCA, LUDZIE, HISTORIE M9874 18,00
29 MAGDALENA KOZŁOWSKA - ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ? ŻYDOWSKI ZWIĄZEK MŁODZIEŻOWY CUKUNFT WOBEC WYZWAŃ MIĘDZYWOJENNEJ POLSKI M8874 40,00
30 MACIEJ JÓZEF KWIATKOWSKI - TU POLSKIE RADIO WARSZAWA ... 15051 14,00
31 MAJA ŁOZIŃSKA, JAN ŁOZIŃSKI - W PRZEDWOJENNEJ POLSCE. ŻYCIE CODZIENNE I NIECODZIENNE E8580 26,00
32 CZESŁAW SAWICZ - WILEŃSZCZYZNA. 1919-1939 M8540 48,00
33 ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - WOJNA O TAJEMNICE 78156 46,00
34 TADEUSZ WOJCIECH LANGE - ZAKON MALTAŃSKI W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 1919-1939 M3350 15,00