Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

Książki KOD KSIĄŻKI CENA BRUTTO
JĘZYKOZNAWSTWO
1 KAROL DEJNA - ATLAS POLSKICH INNOWACJI DIALEKTALNYCH 78387 12,00
2 DANIEL HELLER - ROAZEN - ECHOLALIE O ZAPOMINANIU JĘZYKA E0624 19,00
3 KATARZYNA KŁOSIŃSKA - FORMY I NORMY, CZYLI POPRAWNA POLSZCZYZNA W PRAKTYCE H7866 28,00
4 JUNZO KAWADA - GŁOS. STUDIUM Z ETNOLINGWISTYKI PORÓWNAWCZEJ K6209 19,00
5 RONALD LANGACKER - GRAMATYKA KOGNITYWNA. WPROWADZENIE K3762 39,00
6 MONIKA BIESAGA - HISTORIA I RETORYKA F9802 15,00
7 WOJCIECH TOMASIK - INŻYNIERIA DUSZ ... 07302 15,00
8 MICHAŁ KUZIAK, SŁAWOMIR RZEPCZYŃSKI - JAK DOBRZE NAPISAĆ... 30592 18,00
9 JANINA WĘGIER, EWA ORONOWICZ - JĘZYK MÓWIONY MIESZKAŃCÓW WSI POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 86896 15,00
10 PRACA ZBIOROWA - JĘZYK POLSKI - WSPÓŁCZESNOŚĆ, HISTORIA F1651 18,00
11 PRACA ZBIOROWA - JĘZYK POLSKI NA BIAŁORUSI RADZIECKIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM F2781 16,00
12 IRENA GALSTER - JĘZYK STARORUSKIEGO PRZEKŁADU ... 42717 11,00
13 TOMASZ NOWAK - JĘZYK W ŚWIETLE ODKRYĆ NAUKI K6191 17,00
14 EDWARD SAPIR - JĘZYK. WPROWADZENIE DO BADAŃ NAD MOWĄ H7437 15,00
15 PRACA ZBIOROWA - JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE - 2 TOMY 57177 69,00
16 TERESA GIEDZ - TOPOLEWSKA - JĘZYKOWE WYZNACZNIKI PRAGMATYKI WSPÓŁCZESNYCH ROSYJSKICH TEKSTÓW REKLAMOWYCH F1653 18,00
17 WŁODZIMIERZ WYSOCZAŃSKI - JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA W PORÓWNANIACH ZLEKSYKALIZOWANYCH... F1657 27,00
18 BARBARA FALIŃSKA - LEKSYKA DOTYCZĄCA HODOWLI NA MAPACH .... - 2 TOMY 99388 40,00
19 PRACA ZBIOROWA - MIKOŁAJ REJ I DZIEDZICTWO REFORMACJI W POLSCE E2287 15,00
20 JOANNA MIETŁA - MULTIWERBIZACJA W JĘZYKU CZESKIM I POLSKIM F4750 16,00
21 JERZY BRALCZYK, MICHAŁ OGÓREK - NA DRUGIE STANISŁAW - NOWA KSIĘGA IMION H8258 22,00
22 PRACA ZBIOROWA - NAUKA O JĘZYKU K5809 16,00
23 JÓZEFA KURPISZ, KRYSTYNA ZIĘTEK - NOSOWSKA. PIOSENKA MUSI POSIADAĆ TEKST E4032 28,00
24 KWIRYNA HANDKE - O JĘZYKU DOBRZE I ŹLE H7286 15,00
25 JOANNA OLEKSZYK - O JĘZYKU FLIRTU PRAWIE WSZYSTKO H6609 14,00
26 PRACA ZBIOROWA - OBLICZA POLSZCZYZNY 97942 14,00
27 MACIEJ URBANOWSKI - OCZYSZCZENIE 46774 15,00
28 PATRYCJA HUGET - OD DZIECIŃSTWA KU MŁODOŚCI H2482 16,00
29 MAGDALENA ŚNIEDZIEWSKA - OSOBISTE SPRAWY I TEMATY... K3411 24,00
30 ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI - PIEKŁA I ORFEUSZE 78959 30,00
31 EUSTACHY RYLSKI - PO ŚNIADANIU 68493 15,00
32 DANUTA BUTTLER - POLSKI DOWCIP JĘZYKOWY K2425 25,00
33 IRENA MARYNIAKOWA, IRYDA GREK - PABISOWA, ANNA ZIELIŃSKA - POLSKIE TEKSTY GWAROWE Z OBSZARU DAWNYCH KRESÓW... 32679 18,00
34 PRACA ZBIOROWA - POLSZCZYZNA A/I POLACY U SCHYŁKU XX WIEKU 68644 23,00
35 ZOFIA KURZOWA - POLSZCZYZNA LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH DO 1939 ROKU H7630 18,00
36 HALNA WIŚNIEWSKA - POLSZCZYZNA PRZEMYSKA WIEKÓW XVII - XVIII E1695 10,00
37 ROMAN DZWONKOWSKI, OLEG GORBANIUK, JULIA GORBANIUK - POSTAWY KATOLIKÓW OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO ... 12175 18,00
38 BRONISŁAW BAŁUTOW - POWIEŚĆ ANGIELSKA XX WIEKU 45523 12,00
39 PRACA ZBIOROWA - PROBLEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 73421 35,00
40 LESZEK KUKULSKI - PROLEGOMENA FILOLOGICZNE DO TWÓRCZOŚCI WACŁAWA POTOCKIEGO E3777 20,00
41 MICHAŁ RUSINEK - PYPCIE NA JĘZYKU F2654 15,00
42 IRENA MASOJĆ - REGIONALNE CECHY SYSTEMU GRAMATYCZNEGO WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY... H8152 15,00
43 JOHN LYONS - SEMANTYKA - 2 TOMY 70046 20,00
44 JURIJ D. APRESJAN - SEMANTYKA LEKSYKALNA. SYNONIMICZNE ŚRODKI JĘZYKA K5926 17,00
45 GEORGES KLEIBER - SEMANTYKA PROTOTYPU F9066 23,00
46 HENRYK MARTENKA - SKĄD SIĘ WZIĘŁO MOJE NAZWISKO ? 71934 15,00
47 PRACA ZBIOROWA - SŁOWA JAK MOSTY NAD WIEKAMI 86306 20,00
48 PRACA ZBIOROWA - SŁOWNIK GWAR OSTRÓDZKIEGO, WARMII I MAZUR - TOM 1 86309 18,00
49 PRACA ZBIOROWA - SŁOWNIK GWAR OSTRÓDZKIEGO, WARMII I MAZUR - TOM III 39578 30,00
50 PRACA ZBIOROWA - SŁOWNIK POLSKICH FORM HOMONIMICZNYCH 57174 16,00
51 ZBIGNIEW GŁĄB, ADAM HEINZ, KAZIMIERZ POLAŃSKI - SŁOWNIK TERMINOLOGII JĘZYKOZNAWCZEJ 18111 15,00
52 IWONA PŁÓCIENNIK, DANIELA PODLAWSKA - SŁOWNIK WIEDZY O JĘZYKU K2648 14,00
53 PRACA ZBIOROWA - SŁOWO I CZAS E2266 18,00
54 PRACA ZBIOROWA - SŁOWOTWÓRSTWO A INNE SPOSOBY NOMINACJI E2261 18,00
55 MARIOLA WALCZAK - MIKOŁAJCZAKOWA - SŁOWOTWÓRSTWO AGENTYWNYCH NAZW OSOBOWYCH W JĘZYKU POLSKIM, ROSYJSKIM... E2168 22,00
56 STANISŁAW ROSPOND - STRATYGRAFIA SŁOWIAŃSKICH NAZW MIEJSCOWOŚCI - TOM 2 (MAPY) 92526 55,00
57 PRACA ZBIOROWA - STUDIA JĘZYKOZNAWCZE 31958 12,00
58 ANNA KOWALSKA - STUDIA NAD DIALEKTEM MAZOWIECKIM E1918 22,00
59 PRACA ZBIOROWA - STYL A TEKST H4061 15,00
60 PRACA ZBIOROWA - SYNCHRONIA - DIACHRONIA E2174 38,00
61 PRZEMYSŁAW ZWOLIŃSKI - SZKICE I STUDIA Z HISTORII SLAWISTYKI E2284 31,00
62 KARL BUHLER - TEORIA JĘZYKA 65580 55,00
63 PIOTR ROGUSKI - TUŁACZ POLSKI NAD RENEM 47181 12,00
64 JULIAN KRZYŻANOWSKI - W WIEKU REJA I STAŃCZYKA 38308 12,00
65 JERZY BRALCZYK, WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI, KATARZYNA KŁOSIŃSKA - WIEM, CO MÓWIĘ, CZYLI O DOBREJ KOMUNIKACJI H4741 16,00
66 WITOLD MAŃCZAK - WIEŻA BABEL H4580 23,00
67 JERZY DUMA - WOKALIZACJA JERÓW SŁABYCH W RDZENNEJ SYLABIE NAGŁOSOWEJ ... 39664 18,00
68 JERZY DUMA - WOKALIZACJA JERÓW SŁABYCH W RDZENNEJ SYLABIE NAGŁOSOWEJ ... 39664 15,00
69 WITOLD NAWROCKI - WSPÓŁCZESNOŚĆ I HISTORIA 46399 5,00
70 HENRYK WRÓBEL - Z PROBLEMÓW GRAMATYKI POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ F4453 13,00
71 BRYGIDA RUDZKA - OSTYN - Z ROZWAŻAŃ NAD KATEGORIĄ PRZYPADKA E3776 28,00
72 PRACA ZBIOROWA - ZAMIERANIE GATUNKU E1861 14,00
73 JEAN AITCHISON - ZIARNA MOWY K6503 24,00