Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

Książki KOD KSIĄŻKI CENA BRUTTO
PRAWO
1 PRACA ZBIOROWA - ADWOKATURA WARSZAWSKA W LATACH NADZIEI I PRZEŁOMU (1956 - 2009) 92896 28,00
2 MICHAŁ ABRAMOWSKI - BHP 2014. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA 88050 80,00
3 KAROL SOBCZAK - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - UREGULOWANIA PRAWNE 56557 15,00
4 PRACA ZBIOROWA - EGZAMINY NA APLIKACJE 2019 - RADCOWSKA I ADWOKACKA. TOM 2 - TEKSTY USTAW K6281 39,00
5 PRACA ZBIOROWA - ENCYKLOPEDIA PRAWA DLA KAŻDEGO E7309 16,00
6 DAVID LYONS - ETYKA I RZĄDY PRAWA K5005 70,00
7 ROMAN TOKARCZYK - ETYKA PRAWNICZA 95423 27,00
8 TOMASZ SAFJAŃSKI - EUROPEJSKIE BIURO POLICJI EUROPOL K2383 27,00
9 JERZY WRATNY - FENOMEN PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ W NURCIE PRZEMIAN STOSUNKÓW PRACY K6276 110,00
10 WOJCIECH ORŻEWSKI - FOTOGRAF, FOTOGRAFIA, PRAWO H1710 14,00
11 HENRYK LESZCZYNA - HERMENEUTYKA PRAWNICZA K5296 119,00
12 JANUSZ JUSTYŃSKI - HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH H6430 18,00
13 ROMAN TOKARCZYK - HISTORIA FILOZOFII PRAWA W RETROSPEKTYWIE PRAWA NATURY K6283 23,00
14 PRACA ZBIOROWA - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 93888 12,00
15 ANDRZEJ SZAJKOWSKI, ANDRZEJ SZUMAŃSKI, JANUSZ SZWAJA, STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - SUPLEMENT DO TOMÓW I-IV K6119 33,00
16 PRACA ZBIOROWA - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z PRZEPISAMI ZWIĄZKOWYMI 93854 12,00
17 JERZY KOWECKI - KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 78225 12,00
18 PRACA ZBIOROWA - MECHANIZMY PRAWNE ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY E9250 29,00
19 MONIKA CAŁKIEWICZ - MODUS OPERANDI SPRAWCÓW ZABÓJSTW K2165 34,00
20 PIOTR SKORUPA - NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ W PRAWIE POLSKIM NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM K6273 115,00
21 LESZEK KĘPA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE E6534 32,00
22 KINGA BĄCZYK - ROZWADOWSKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU E1057 45,00
23 PRACA ZBIOROWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZY I ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ E8071 17,00
24 BRYGIDA KUŹNIAK, MARCIN MARCINKO - ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE F6450 35,00
25 MAGDALENA PYTER - OSWALD BALZER I LWOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNOPRAWNA E3163 26,00
26 BRONISŁAW SITEK, PIOTR KUBIŃSKI - PODSTAWY PRAWA DLA LICENCJACKICH STUDIÓW EKONOMICZNYCH K7176 22,00
27 HENRYK HAAK, ANNA HAAK-TRZUSKAWSKA - POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO K6291 115,00
28 WŁADYSŁAW BOZIEWICZ - POLSKI KODEKS HONOROWY 27612 15,00
29 AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA - POSTĘPOWANIE MIĘDZYINSTANCYJNE W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM K5408 30,00
30 PLATON - PRAWA 13017 70,00
31 MAREK ŁYSZCZAK - PRAWNE OTOCZENIE RYNKU KAPITAŁOWEGO 95805 9,00
32 WALTRAUD HAKENBERG - PRAWO EUROPEJSKIE F6448 29,00
33 MAGDALENA KREKORA, MAREK ŚWIERCZYŃSKI, ELŻBIETA TRAPLE - PRAWO FARMACEUTYCZNE H2563 27,00
34 PRACA ZBIOROWA - PRAWO HANDLOWE K3357 14,00
35 MAREK WĄSOWICZ - PRAWO I OBYWATEL H4895 28,00
36 KRZYSZTOF GRAJEWSKI - PRAWO KONSTYTUCYJNE H9089 14,00
37 JACEK M. MAJCHROWSKI, ANDRZEJ ZIĘBA - PRAWO KONSTYTUCYJNE, DOKTRYNY USTROJOWE, PARTIE POLITYCZNE K4171 28,00
38 XAWERY KONARSKI, MONIKA WOŹNIACKA - PRAWO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO F7274 60,00
39 JAN BROL - PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW 53673 25,00
40 GRZEGORZ NANCKA - PRAWO RZYMSKIE W PRACACH MARCELEGO CHLAMTACZA K6285 30,00
41 JERZY PIERÓG - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KOMENTARZ K3367 15,00
42 MICHAŁ KOSZOWSKI - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM. REGULACJE PRAWNE K6277 75,00
43 PRACA ZBIOROWA - REGULAMIN SEJMU W OPINIACH BIURA ANALIZ SEJMOWYCH - TOM I E1133 30,00
44 ANDRZEJ RZEPLIŃSKI, JAN OSIECKI - SĘDZIA GORSZEGO SORTU K8383 24,00
45 WIESŁAW KISIEL - STATUTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO F0855 18,00
46 PRACA ZBIOROWA - STUDIA IURIDICA AGRARIA - TOM 5 K5008 28,00
47 JERZY STELMACH - STUDIA Z FILOZOFII PRAWA - TOM 2 K5001 22,00
48 ZACHARIASZ ŁYKO - SYTUACJA PRAWNA KOŚCIOŁA ADWENTYSTYCZNEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ 1918-1939 H7851 10,00
49 MAKSYMILIAN NOWICKI, PIOTR KŁOS, RAFAŁ KUCIŃSKI - TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE I TRANSGRANICZNE W VAT – PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW S0153 36,00
50 PIOTR KONIK - UMOWNE KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA ZA NARUSZENIE.... K6279 29,00
51 ANDRZEJ RATAJ, ANDRZEJ JAN SZEREDA - USTRÓJ NOTARIATU. KOMENTARZ DO ART. 1-78D. PRAWO O NOTARIACIE K6295 135,00
52 MALWINA SZPITALAK - W KIERUNKU POPRAWY JAKOŚCI ZEZNAŃ ŚWIADKÓW F5981 26,00
53 ROBERT KUCHARSKI - W STRONĘ OJCA. JAK WYKORZYSTAĆ SWOJE PRAWA W SĄDZIE RODZINNYM... H3272 11,00
54 JAKUB KĘPIŃSKI - WPŁYW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIE PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ... K6275 110,00
55 PRACA ZBIOROWA - WSZYSTKO O SŁUŻBIE BHP S0146 59,00
56 EDWARD SAMBORSKI - ZARYS METODYKI PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH KARNYCH A01370 55,00
57 PAWEŁ GRANECKI, ANDRZEJ PANASIUK - ZARYS PRAWA - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE 39134 27,00
58 ŁUKASZ BŁASZCZAK - ZARZUT POTRĄCENIA W PROCESIE CYWILNYM (ART. 203(1) K.P.C.) K6278 80,00