Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

Książki KOD KSIĄŻKI CENA BRUTTO
PRAWO
1 PRACA ZBIOROWA - ADWOKATURA WARSZAWSKA W LATACH NADZIEI I PRZEŁOMU (1956 - 2009) 92896 28,00
2 JERZY KONIECZNY - ANALIZA INFORMACJI W SŁUŻBACH POLICYJNYCH I SPECJALNYCH K2288 16,00
3 MICHAŁ ABRAMOWSKI - BHP 2014. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA 88050 80,00
4 KATARZYNA SÓJKA-ZIELIŃSKA - DROGI I BEZDROŻA PRAWA H4581 15,00
5 KAROL SOBCZAK - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - UREGULOWANIA PRAWNE 56557 15,00
6 PRACA ZBIOROWA - ENCYKLOPEDIA PRAWA DLA KAŻDEGO E7309 16,00
7 TOMASZ SAFJAŃSKI - EUROPEJSKIE BIURO POLICJI EUROPOL K2383 27,00
8 WOJCIECH ORŻEWSKI - FOTOGRAF, FOTOGRAFIA, PRAWO H1710 14,00
9 JANUSZ JUSTYŃSKI - HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH H6430 18,00
10 JULIUSZ BARDACH, BOGUSŁAW LEŚNODORSKI, MICHAŁ PIETRZAK - HISTORIA USTROJU I PRAWA POLSKIEGO 09939 29,00
11 PIOTR PRZYBYSZ - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ H7233 38,00
12 PRACA ZBIOROWA - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 93888 12,00
13 PRACA ZBIOROWA - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z PRZEPISAMI ZWIĄZKOWYMI 93854 12,00
14 PRACA ZBIOROWA - KOMPENDIUM BHP PORADNIK DLA SŁUŻBY BHP I PRACODAWCÓW TOM I S0306 60,00
15 PRACA ZBIOROWA - KOMPENDIUM BHP PORADNIK DLA SŁUŻBY BHP I PRACODAWCÓW TOM II S0307 60,00
16 RADOSŁAW KOPERA - KONSTYTUCYJNE PODSTAWY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA F6701 13,00
17 MAREK GĘSICKI - MAŁY LEKSYKON PRAWNICZY H4316 10,00
18 PRACA ZBIOROWA - MECHANIZMY PRAWNE ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY E9250 29,00
19 PRACA ZBIOROWA - NOWY KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ H4200 12,00
20 LESZEK KĘPA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE E6534 32,00
21 KINGA BĄCZYK - ROZWADOWSKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU E1057 45,00
22 PRACA ZBIOROWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZY I ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ E8071 17,00
23 BRYGIDA KUŹNIAK, MARCIN MARCINKO - ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE F6450 35,00
24 MAGDALENA PYTER - OSWALD BALZER I LWOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNOPRAWNA E3163 26,00
25 ZYGMUNT WIECZOREK - PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY ORGANIZACJA PRACY, ZAGROŻENIA I SZKOLENIA BHP S0297 52,00
26 WOJCIECH BRZOZOWSKI, ADAM KRZYWOŃ, MARCIN WIĄCEK - PRAWA CZŁOWIEKA H9747 42,00
27 MAREK ŁYSZCZAK - PRAWNE OTOCZENIE RYNKU KAPITAŁOWEGO 95805 9,00
28 MARZENA CZARNECKA, TOMASZ OGŁÓDEK - PRAWO ENERGETYCZNE - KOMENTARZ K3368 16,00
29 WALTRAUD HAKENBERG - PRAWO EUROPEJSKIE F6448 29,00
30 MAGDALENA KREKORA, MAREK ŚWIERCZYŃSKI, ELŻBIETA TRAPLE - PRAWO FARMACEUTYCZNE H2563 27,00
31 PRACA ZBIOROWA - PRAWO HANDLOWE K3357 14,00
32 MAREK WĄSOWICZ - PRAWO I OBYWATEL H4895 28,00
33 KRZYSZTOF GRAJEWSKI - PRAWO KONSTYTUCYJNE H9089 14,00
34 XAWERY KONARSKI, MONIKA WOŹNIACKA - PRAWO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO F7274 60,00
35 BOGDAN WIERZBICKI - PRAWO MIĘDZYNARODOWE - MATERIAŁY DO STUDIÓW F6165 16,00
36 WOJCIECH GÓRALCZYK, STEFAN SAWICKI - PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE F6443 22,00
37 WOJCIECH GÓRALCZYK, STEFAN SAWICKI - PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE H9744 42,00
38 JACEK GOŁACZYŃSKI - PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE E5780 27,00
39 JAN BROL - PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW 53673 25,00
40 JERZY PIERÓG - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KOMENTARZ K3367 67,00
41 WIESŁAW MĄDRZEJOWSKI - PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA. SYSTEM ZWALCZANIA K2854 17,00
42 PRACA ZBIOROWA - REGULAMIN SEJMU W OPINIACH BIURA ANALIZ SEJMOWYCH - TOM I E1133 30,00
43 WIESŁAW KISIEL - STATUTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO F0855 18,00
44 ZACHARIASZ ŁYKO - SYTUACJA PRAWNA KOŚCIOŁA ADWENTYSTYCZNEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ 1918-1939 H7851 10,00
45 MAKSYMILIAN NOWICKI, PIOTR KŁOS, RAFAŁ KUCIŃSKI - TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE I TRANSGRANICZNE W VAT – PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW S0153 36,00
46 MALWINA SZPITALAK - W KIERUNKU POPRAWY JAKOŚCI ZEZNAŃ ŚWIADKÓW F5981 26,00
47 ROBERT KUCHARSKI - W STRONĘ OJCA. JAK WYKORZYSTAĆ SWOJE PRAWA W SĄDZIE RODZINNYM... H3272 11,00
48 TATIANA CHAUVIN, TOMASZ STAWECKI, PIOTR WINCZOREK - WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 83789 15,00
49 PRACA ZBIOROWA - WSZYSTKO O SŁUŻBIE BHP S0146 59,00
50 EDWARD SAMBORSKI - ZARYS METODYKI PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH KARNYCH A01370 55,00
51 PRACA ZBIOROWA - ZARYS PRAWA K3671 39,00
52 PAWEŁ GRANECKI, ANDRZEJ PANASIUK - ZARYS PRAWA - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE 39134 27,00